Uslovi i odredbe
Dobrodošli na Proizvođači hidrauličnih platformi!

Ovi uslovi i odredbe opisuju pravila i propise za korišćenje Proizvođač vozila za podignuće platforme veb lokacije koja se nalazi na http://ba.gzbxg88.com.

Pristupom ovoj web stranici, pretpostavljamo da prihvatate ove uslove i odredbe. Nemojte nastaviti koristiti Proizvođači hidrauličnih platformi ako se ne slažete sa prihvaćanjem svih odredbi i uslova navedenih na ovoj stranici.

kolačića:
Web stranica koristi kolačiće kako bi personalizirala vaše internetsko iskustvo. Pristupom Proizvođači hidrauličnih platformi pristali ste koristiti potrebne kolačiće.

Kolačić je tekstualna datoteka koju poslužitelj web stranice stavlja na vaš tvrdi disk. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili isporuku virusa na vaše računalo. Kolačići su vam jedinstveno dodijeljeni i može ih čitati samo web poslužitelj u domeni koja vam je izdala kolačić.

Možemo koristiti kolačiće za prikupljanje, pohranjivanje i praćenje podataka u statističke ili marketinške svrhe za rad naše web stranice. Imate mogućnost prihvatiti ili odbiti izborne kolačiće. Postoje neki potrebni kolačići koji su potrebni za rad naše web stranice. Ovi kolačići ne zahtijevaju vaš pristanak jer uvijek rade. Imajte na umu da prihvaćanjem obaveznih kolačića prihvaćate i kolačiće trećih strana, koji se mogu koristiti putem usluga koje pružaju treće strane ako takve usluge koristite na našoj web stranici, na primjer, prozor za video prikaz trećih strana i integriran na našu web stranicu.

Licenca:
Osim ako nije drugačije naznačeno, Proizvođač vozila za podignuće platforme i/ili njegovi davaoci licence posjeduju prava intelektualne svojine za sav materijal na Proizvođači hidrauličnih platformi. Sva prava intelektualne svojine su zadržana. Ovom pristupu možete pristupiti sa Proizvođači hidrauličnih platformi za svoju ličnu upotrebu podvrgnutu ograničenjima navedenim u ovim odredbama i uslovima.

Ne smijete:

Kopirajte ili ponovo objavite materijal sa Proizvođači hidrauličnih platformi
Prodajte, iznajmljujte ili podlicencirajte materijal ( Proizvođači hidrauličnih platformi
) Reproducirajte, duplirajte ili kopirajte materijal sa Proizvođači hidrauličnih platformi
Redistribuirajte sadržaj sa Proizvođači hidrauličnih platformi
Ovaj Ugovor počinje da teče od ovog datuma.

Dijelovi ove web stranice nude korisnicima mogućnost objavljivanja i razmjene mišljenja i informacija u određenim područjima web stranice. Proizvođač vozila za podignuće platforme ne filtrira, uređuje, objavljuje ili pregledava komentare prije njihovog prisustva na web stranici. Komentari ne odražavaju stavove i mišljenja Proizvođač vozila za podignuće platforme, njegovih agenata i/ili povezanih društava. Komentari odražavaju stavove i mišljenja osobe koja objavljuje njihove stavove i mišljenja. U mjeri u kojoj to dopuštaju primjenjivi zakoni, Proizvođač vozila za podignuće platforme neće biti odgovoran za Komentari ili bilo kakvu odgovornost, štetu ili troškove uzrokovane i/ili pretrpljene kao rezultat bilo koje upotrebe i/ili objavljivanja i/ili pojavljivanja komentara na ovoj web stranici.

Proizvođač vozila za podignuće platforme zadržava pravo praćenja svih komentara i uklanjanja svih komentara koji se mogu smatrati neprikladnima, uvredljivima ili uzrokovati kršenje ovih Uslova i odredbi.

Vi garantujete i zastupate to:

Imate pravo objavljivati ​​Komentari na našoj web stranici i imate sve potrebne licence i saglasnosti za to;
Komentari ne zadiru u prava intelektualnog vlasništva, uključujući, bez ograničenja, autorska prava, patente ili žigove trećih strana;
Komentari ne sadrže klevetnički, klevetnički, uvredljiv, nepristojan ili na drugi način nezakonit materijal, koji predstavlja narušavanje privatnosti.
Komentari se neće koristiti za traženje ili promicanje poslovnih ili prilagođenih aktivnosti ili predstavljanje komercijalnih aktivnosti ili nezakonitih aktivnosti.
Ovim dajete Proizvođač vozila za podignuće platforme neisključivu licencu za upotrebu, reprodukciju, uređivanje i ovlaštenje drugih da koriste, reproduciraju i uređuju bilo koji od vaših komentara u bilo kojem obliku, formatu ili mediju.

Hiperveze na naš sadržaj:
Sljedeće organizacije mogu se povezati na našu web stranicu bez prethodnog pisanog odobrenja:

Vladine agencije;
Tražilice;
Novinske organizacije;
Distributeri mrežnih imenika mogu se povezati na našu web stranicu na isti način na koji hipervezuju na web stranice drugih navedenih preduzeća; i
Akreditirana preduzeća na nivou cijelog sistema, osim prikupljanja neprofitnih organizacija, dobrotvornih trgovačkih centara i dobrotvornih grupa za prikupljanje sredstava koja možda nemaju hipervezu do naše web stranice.
Ove se organizacije mogu povezati s našom početnom stranicom, publikacijama ili drugim podacima web stranice sve dok veza: (a) ni na koji način nije varljiva; (b) ne uključuje lažno sponzorstvo, odobravanje ili odobrenje povezujuće strane i njenih proizvoda i/ili usluga; i (c) uklapa se u kontekst web stranice povezujuće strane.

Možemo razmotriti i odobriti druge zahtjeve za povezivanje od sljedećih vrsta organizacija:

općepoznatih izvora informacija o potrošačima i/ili poslovnim podacima;
web stranice zajednice;
udruženja ili druge grupe koje predstavljaju dobrotvorne organizacije;
distributeri mrežnih imenika;
internetski portali;
računovodstvene, pravne i konsultantske firme; i
obrazovne institucije i trgovačka udruženja.
Odobrit ćemo zahtjeve za povezivanje ovih organizacija ako odlučimo da: (a) veza nas ne bi natjerala da gledamo nepovoljno prema sebi ili prema našim akreditiranim poslovima; (b) organizacija nema negativne evidencije kod nas; (c) korist od vidljivosti hiperveze nadoknađuje nedostatak Proizvođač vozila za podignuće platforme; i (d) veza je u kontekstu općih informacija o resursima.

Ove organizacije se mogu povezivati ​​na našu početnu stranicu sve dok veza: (a) ni na koji način nije varljiva; (b) ne uključuje lažno sponzorstvo, odobravanje ili odobrenje strane koja povezuje i njenih proizvoda ili usluga; i (c) uklapa se u kontekst web stranice povezujuće strane.

Ako ste jedna od organizacija navedenih u paragrafu 2 gore i želite se povezati na našu web stranicu, morate nas obavijestiti slanjem e-pošte na Proizvođač vozila za podignuće platforme. Molimo vas da uključite svoje ime, naziv vaše organizacije, podatke za kontakt, kao i URL vaše web stranice, popis svih URL -ova s ​​kojih namjeravate povezati našu web stranicu i popis URL -ova na našoj web stranici na koje želite veza. Sačekajte 2-3 nedelje na odgovor.

Odobrene organizacije mogu hipervezati na našu web stranicu na sljedeći način:

Korištenjem našeg korporativnog naziva; ili
Korištenjem jedinstvenog lokatora resursa na koji je povezan; ili
Korištenje bilo kojeg drugog opisa naše web stranice s kojom je povezano ima smisla u kontekstu i formatu sadržaja na web stranici povezujuće strane.
Nije dozvoljena upotreba logotipa kompanije Proizvođač vozila za podignuće platforme ili drugih umjetničkih djela za povezivanje u odsustvu ugovora o licenciranju zaštitnog znaka.

Odgovornost za sadržaj:
Nećemo biti odgovorni za bilo koji sadržaj koji se pojavi na vašoj web stranici. Slažete se da ćete nas štititi i braniti od svih potraživanja postavljenih na vašoj web stranici. Na bilo kojoj web stranici ne smiju se pojavljivati ​​nikakve veze koje se mogu tumačiti kao klevetničke, opscene ili kriminalne ili krše, na drugi način krše ili zagovaraju povredu ili drugu povredu prava trećih strana.

Zadržavanje prava:
Zadržavamo pravo zahtijevati da uklonite sve veze ili bilo koju posebnu vezu na našu web stranicu. Odobravate da na zahtjev odmah uklonite sve veze na našu web stranicu. Takođe zadržavamo pravo izmjene ovih odredbi i uslova i njihove politike povezivanja u bilo kojem trenutku. Stalnim povezivanjem na našu web stranicu pristajete na obvezu i pridržavanje ovih uvjeta i odredbi povezivanja.

Uklanjanje veza s naše web stranice:
Ako pronađete bilo koju vezu na našoj web stranici koja je iz bilo kojeg razloga uvredljiva, možete nas kontaktirati i obavijestiti nas u svakom trenutku. Razmotrit ćemo zahtjeve za uklanjanje veza, ali nismo dužni ili na to ili vam direktno odgovoriti.

Ne jamčimo da su informacije na ovoj web stranici točne. Ne jamčimo njegovu potpunost ili točnost, niti obećavamo da ćemo osigurati da web stranica ostane dostupna ili da se materijal na web stranici ažurira.

Odricanje odgovornosti:
U najvećoj mjeri dopuštenoj važećim zakonom, isključujemo sve izjave, jamstva i uvjete koji se odnose na našu web stranicu i upotrebu ove web stranice. Ništa u ovom odricanju odgovornosti neće:

ograničiti ili isključiti našu ili vašu odgovornost za smrt ili lične povrede;
ograničiti ili isključiti našu ili vašu odgovornost za prijevaru ili lažno lažno predstavljanje;
ograničite bilo koju našu ili vašu odgovornost na bilo koji način koji nije dopušten prema važećem zakonu; ili
isključuje bilo koju od naših ili vaših obaveza koje se ne mogu isključiti prema važećem zakonu.
Ograničenja i zabrane odgovornosti postavljena u ovom odjeljku i drugdje u ovom odricanju odgovornosti: (a) podliježu prethodnom stavu; i (b) reguliše sve obaveze koje proizilaze iz odricanja odgovornosti, uključujući obaveze nastale prema ugovoru, u deliktu i za kršenje zakonske obaveze.

Sve dok se web stranica i informacije i usluge na web stranici pružaju besplatno, nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje prirode.